Datos

Datos är ett modernt och kraftfullt system för kvalitetsregister och läkemedelsstudier!

Mer!

Driftsmiljö

Säker driftsmiljö med redundanta databaser och applikationsservrar.

Siths och två faktors inloggning.Datos egenskaper

Fördelar med Datos.


Mer!

Användarvänligt

Fungerar med iPad, PC, Mac samt andra mobila enheter.

Anpassningsbart

Enkelt att anpassa till användarens behov och önskemål.

Regler

Enkel uppsättning av regelverk i systemet.

Öppen källkod

Datos bygger på öppen källkod.

Patienter kan medverka vid insamling av data.

Prova vårt system!

Datos ditt data!